ნახევარგამტარული ინტეგრირებული მიკროსქემის გადაწყვეტილებები